Välkommen till Kungsängsenheten Smedbyskolan. Vi är en skola med 290 elever i årskurserna förskoleklass till åk 3. På vår Bloggsida kan du få information och inblick i vår vardag. Du hittar också andra länkar du kan behöva såsom ledighetsansökan, matsedel eller viktiga telefonnummer.

torsdag 9 augusti 2018

Information om busskort utifrån att Smedbyskolan flyttas till läsåret 2018/19


Från och med läsårsstart 2018/19 kommer Smedbyskolan att vara placerad på Svärmaregatan 9 i Smedby. Anledningen är att den gamla skolan ska rivas och i väntan på nya lokaler kommer skolan att vara beläggen i paviljonger.

Den förändrade placeringen av skolan leder till att vissa elever som tidigare har fått busskort inte kommer att få det inför läsåret 2018/19. Anledningen är att avståndet mellan hem och skola understiger 2 km. För andra elever innebär det istället att de tilldelas ett busskort utifrån att sträckan mellan hem och skola utökas och överstiger 2 km. Avståndet mäts mellan den adress där eleven är folkbokförd och skolan. Avståndskraven beror på vilken årskurs som eleven går i och för lågstadiet är kravet 2 kilometer.

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola. Om avståndskraven uppfylls får eleven ett busskort. Endast vid undantag kan eleven få skolskjuts med skolbuss.

Tekniska kontoret ansvarar för att organisera och betala för all skolskjuts i Norrköpings kommun.

Önskar du mer information om skolskjuts rekommenderas följande länk:

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Tekniska kontoret
011-15 00 00 eller via mail skolskjuts@norrkoping.se

  
Ellenor Lindroth
Rektor Smedbyskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar