Välkommen till Kungsängsenheten Smedbyskolan. Vi är en skola med 290 elever i årskurserna förskoleklass till åk 3. På vår Bloggsida kan du få information och inblick i vår vardag. Du hittar också andra länkar du kan behöva såsom ledighetsansökan, matsedel eller viktiga telefonnummer.

fredag 1 juni 2018

Rastaktiviteter vecka 22

Den här veckan har vi haft rastkampen under alla raster. Eleverna har samlat poäng till sin klass genom att delta på de olika aktiviteterna som erbjudits, en poäng/elev/dag. För att poängen ska bli så rättvis som möjligt har deltagandet räknats i procent då det skiljer i elevantal mellan klasserna. Det har både varit engagemang och förtvivlan hos eleverna. Engagemang för att delta men förtvivlan för att sin klass varit på utflykt och missat en rast. Tur att eleverna har möjlighet att delta på både förmiddagsrasten och lunchrasten. Samt att de klasser som varit borta hela skoldagen bortser från just den dagen. Rättvist ska det vara och på lika villkor.


Veckan började med stafett. Eleverna hade två banor att springa
på. Efter ett tag insåg de att de inte tävlade mot kompisarna på
den andra banan utan för att få flest deltagare från sig klass.

Kasta ärtpåse i rockring. Tänk så roligt det
kan vara med matematik utan att man
reflekterar att det är det. Träff i ringarna
gav 2-4-6 poäng.
Dramkamp. Det spelar ingen roll vilken klass du går i för
här gäller det att samarbeta och vi blandar och mixar
från alla klasser. Kämparglöden brann från det att första
rasten började tills det ringde in på sista.
Grand final på Rastkampen och veckan. Disco ute i den härliga
första dagen i sommarmånaderna, som en elev sa. det bjöds på både
uppvisning och fri dans.


"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan sak sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."
Lgr11/16 s.
Tack alla elever för ytterligare en fantastisk vecka.


Trevlig helg //Eva-Linda & Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar